کلیدواژه‌ها = نوجوان
تدوین الگوی نارسایی توجه براساس مؤلفه‌های هیجان اندیشه با میانجیگری هوش‌ تحلیلی نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402

10.22034/ceciranj.2023.401863.1777

معصومه بنیادی؛ زهرا شعبانی؛ سید موسی طباطبایی؛ محبوبه طاهر


مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی

دوره 7، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-7

فرزانه مرادی امین؛ حمید علیزاده؛ سمیرا احدی؛ الهام حکیمی راد