کلیدواژه‌ها = کودکان
مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی

دوره 11، شماره 3، آبان 1399، صفحه 13-22

10.22034/ceciranj.2020.206260.1292

یوسف دهقانی؛ نزهت الزمان مرادی؛ عایشه پابرزی؛ سارا خیراندیش