نویسنده = کیوان کاکابرایی
اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 10-1

10.22034/ceciranj.2022.342037.1660

مریم صیدی؛ غلامعلی افروز؛ لیلا کاشانی وحید؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ کیوان کاکابرایی