نویسنده = لیلا کاشانی وحید
اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 10-1

10.22034/ceciranj.2022.342037.1660

مریم صیدی؛ غلامعلی افروز؛ لیلا کاشانی وحید؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ کیوان کاکابرایی


اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 57-66

10.22034/ceciranj.2021.247378.1448

نفیسه عابدی؛ لیلا کاشانی وحید؛ الهام حکیمی راد؛ مریم اساسه