نویسنده = عبداله قاسمی
اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 61-53

10.22034/ceciranj.2020.221029.1342

سلمان سلطانی نژاد؛ علی کاشی؛ مهشید زارع زاده؛ عبداله قاسمی


تأثیر بازی‌درمانی بر مهارت‌های حرکتی و یکپارچگی دیداری- حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 21-32

10.22034/ceciranj.2018.68953

مونا رضایی؛ عبداله قاسمی؛ علی کاشی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی