نویسنده = اعظم برهان
اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 107-118

غلامعلی افروز؛ علی اکبر اجمندنیا؛ فریده حمیدی؛ اعظم برهان


مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی

دوره 5، شماره 2، تیر 1393

محسن رفیع خواه؛ عباس شیخ محمدی؛ اعظم برهان؛ محمد مهاجرانی