دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1398 
4. تأثیر یوگای مغز بر هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، پیشرفت تحصیلی و تعادل کودکان آهسته گام

صفحه 25-36

سیدکاظم موسوی ساداتی؛ عبدالرسول دانشجو؛ مرجان جیرسرایی بازارگرد


9. طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده‌محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 89-102

هدی پوررضائیان؛ محمدعلی بشارت؛ لیلی کوچک زاده؛ حجت اله فراهانی