دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1398 
8. اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان

صفحه 227-236

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ محمد عطاری؛ مجتبی مهدوی


9. اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد

صفحه 237-249

سارا علی قنواتی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ محمدرضا عابدی؛ اعظم تقوی