نمایه نویسندگان

ا

 • احتشام زاده، پروین اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکلات رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • احمدی، رضا اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-74]
 • اسماعیلی، محمد طراحی و اثربخشی برنامه پشتیبانی از راه دور بر مشکلات برونی‌سازی شده و توجه کودکان مبتلا به بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 51-62]
 • اصلی آزاد، مسلم اثربخشی درمان خودشفقتی بر نشاط ذهنی و احساس تنهایی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-73]
 • افسری، صنم پیش‌بینی سندرم خستگی مزمن مادران کودکان مبتلا به ‌سرطان بر اساس همدلی و احساس گناه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 27-17]
 • اکبری احمدآبادی، اعظم رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • امین داور، محمدرضا طراحی و اثربخشی برنامه پشتیبانی از راه دور بر مشکلات برونی‌سازی شده و توجه کودکان مبتلا به بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 51-62]
 • انصاری اردلی، لیلا بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده در رابطه بین سبک زندگی و هوش معنوی با بهزیستی روانی در مادران کودکان ناشنوا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]

ب

 • بدری بگه جان، سحر اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 52-41]
 • بنیسی، پریناز تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی نوجوانان با اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]

پ

 • پابرزی، عایشه مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-22]
 • پادروند، حافظ اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]

ت

 • تجلی، پریسا پیش‌بینی اشتیاق شغلی، بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 72-63]

ج

 • جوادزاده شهشهانی، فاطمه اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر کم‌توجهی و بیش‌فعالی- تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-36]

ح

 • حاجی رحیمی، محبوبه طراحی و اثربخشی برنامه پشتیبانی از راه دور بر مشکلات برونی‌سازی شده و توجه کودکان مبتلا به بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 51-62]
 • حبیبی عسگرآباد، مجتبی مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • حسین پور، معصومه اثربخشی درمان خودشفقتی بر نشاط ذهنی و احساس تنهایی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-73]
 • حسین زاده اسکوئی، علی مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • حسین زاده اسکوئی، علی مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • حسینی، سیدعلی اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 51-61]
 • حسینیان، سیمین رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • حقدادی، هانیه مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • حقدادی، هدیه مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • حمیدزاده، ناهید اثربخشی بازی رایانه‌ای «کهکشان هیجانات» بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی‌ مقابله‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 99-87]
 • حمیدی، مصطفی تأثیر روش درمان مبتنی بر پذیرش‌وتعهد (ACT) بر تعارض والد- فرزندی در دختران نوجوان ورزشکار حرفهای دارای آسیب ورزشی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 37-49]
 • حیدری، علیرضا بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده در رابطه بین سبک زندگی و هوش معنوی با بهزیستی روانی در مادران کودکان ناشنوا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]

خ

 • خدابخش پیرکلانی، روشنک پیش‌بینی سندرم خستگی مزمن مادران کودکان مبتلا به ‌سرطان بر اساس همدلی و احساس گناه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 27-17]
 • خیراندیش، سارا مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-22]

د

 • دادخواه، اصغر اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 51-61]
 • دهقانی، یوسف مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-22]
 • دهناشی لاطان، تاجماه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان دختر دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 63-75]

ز

 • زارع زاده، مهشید اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-53]
 • زارعی گونیانی، اکرم اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 63-77]
 • زمانی زارچی، محمد صادق مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • زهرایی، شقایق پیش‌بینی سندرم خستگی مزمن مادران کودکان مبتلا به ‌سرطان بر اساس همدلی و احساس گناه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 27-17]

س

 • سامری، مریم تأثیر آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه در کاهش ناتوانی یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 116-101]
 • ستاری، مریم اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان دختر دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 63-75]
 • سلطانی نژاد، سلمان اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-53]

ش

 • شاهمرادی، سمیه تأثیر روش درمان مبتنی بر پذیرش‌وتعهد (ACT) بر تعارض والد- فرزندی در دختران نوجوان ورزشکار حرفهای دارای آسیب ورزشی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 37-49]
 • شجاعی، معصومه اثربخشی بازی‌های حرکتی بر شدت نشانه های بالینی در کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • شریفی، طیبه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-74]
 • شریفی درآمدی، پرویز اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 52-41]
 • شمسی، عبدالحسین اثربخشی والدگری مبتنی بر مهارت‌های سازمان‌دهی بر مهارت‌های سازمان‌دهی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 23-35]
 • شهریاری احمدی، منصوره پیش‌بینی اشتیاق شغلی، بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 72-63]
 • شیخی ولاشانی، زهرا اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر کم‌توجهی و بیش‌فعالی- تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-36]
 • شیرانی، شهلا اثربخشی درمان خودشفقتی بر نشاط ذهنی و احساس تنهایی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-73]

ص

 • صفرپور، فاطمه مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • صمدی کاشان، سحر مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • صیادی، معصومه رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]

ع

 • عاشوری، محمد متناسب‌سازی و اعتباریابی برنامه مداخله زودهنگام شنیداری کلامی برتر (آوای برتر) به‌منظور بهبود مهارت‌های گفتاری کودکان کم‌شنوا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 16-1]
 • عامری، فریده تأثیر آموزش شناخت احساس‌ها و هیجان‌های چهره‌ای بر تنظیم شناختی هیجان، مهارت‌های اجتماعی و نشانه‌های مرضی در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 49-61]
 • عسگری، پرویز بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده در رابطه بین سبک زندگی و هوش معنوی با بهزیستی روانی در مادران کودکان ناشنوا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]

غ

 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه بر افزایش درک عددی دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی پایه اول دبستان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-117]
 • غضنفری، احمد اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-74]
 • غفوری، سحر رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 51-61]

ف

 • فتح آبادی، روح الله اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 52-41]

ق

 • قاسمی، عبداله اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-53]
 • قاسمی، عبداله اثربخشی بازی‌های حرکتی بر شدت نشانه های بالینی در کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • قدم پور، عزت اله اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • قدیری، محسن اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه بر افزایش درک عددی دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی پایه اول دبستان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-117]
 • قربانی، مریم اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • قمرانی، امیر اثربخشی والدگری مبتنی بر مهارت‌های سازمان‌دهی بر مهارت‌های سازمان‌دهی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 23-35]
 • قیصری گودرزی، سارا اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]

ک

 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی بازی رایانه‌ای «کهکشان هیجانات» بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی‌ مقابله‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 99-87]
 • کاشی، علی اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-53]
 • کاکابرایی، کیوان تأثیر مداخله حل مسئله‌محور، بر تعامل مادران با کودکان مشکل ارتباطی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 39-29]
 • کربلایی، محبوبه اثربخشی بازی‌های حرکتی بر شدت نشانه های بالینی در کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • کشاورز ولیان، نرگس اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 63-77]
 • کلب خانی، المیرا تأثیر آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه در کاهش ناتوانی یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 116-101]
 • کمندلو، زهرا مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • کمندلو، زهرا مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • کیوانی، سمیرا اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 51-61]

م

 • محمدی فیض آبادی، عاطفه اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 52-41]
 • مرادی، نزهت الزمان مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-22]
 • مرادی، هادی اثربخشی بازی رایانه‌ای «کهکشان هیجانات» بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی‌ مقابله‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 99-87]
 • مردانی گرم دره، معصومه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-74]
 • مصباحی، مریم رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • مکوندی، بهنام بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده در رابطه بین سبک زندگی و هوش معنوی با بهزیستی روانی در مادران کودکان ناشنوا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]

ن

 • نادری، فرح اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکلات رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • نجاتی، وحید اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکلات رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • نصرتی، فاطمه اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه بر افزایش درک عددی دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی پایه اول دبستان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-117]

و

 • وطن خواه امجد، فرزانه تأثیر آموزش شناخت احساس‌ها و هیجان‌های چهره‌ای بر تنظیم شناختی هیجان، مهارت‌های اجتماعی و نشانه‌های مرضی در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 49-61]
 • وکیلی، سمیرا اثربخشی بازی رایانه‌ای «کهکشان هیجانات» بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی‌ مقابله‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 99-87]

ه

 • هداوند، مجید پیش‌بینی اشتیاق شغلی، بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 72-63]

ی

 • یقینی، مریم اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکلات رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]