دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مدل یابی علی نشانه‌های نقص توجه/ بیش فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22034/ceciranj.2021.291079.1556

زهرا سپهری نسب؛ سجاد بشر پور؛ سیف اله آقاجانی؛ نادر حاجلو


نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22034/ceciranj.2021.290565.1554

انسیه بابایی؛ داود درویشی؛ معصومه یاراحمدی؛ طاهره گلستانی بخت


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شادکامی و اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22034/ceciranj.2021.261084.1500

زهرا حیدری دارانی؛ غلامرضا منشئی


شیوه‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22034/ceciranj.2021.257055.1488

مرضیه میردامادی؛ سعید حسن زاده؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ سمیرا وکیلی


بررسی تاثیر مداخله حافظه فعال دیداری فضایی بر عملکرد آینه نویسی کودکان پیش دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22034/ceciranj.2021.254648.1479

فرزانه بیات شهبازی؛ علی اکبر ارجمندنیا


اثربخشی آموزش روش چند حسی فرنالد برافزایش عملکرد مولفه‌های خواندن دانش آموزان نارساخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22034/ceciranj.2021.237273.1408

مریم برارپور؛ سمیرا وکیلی؛ حسین کشاورز


اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22034/ceciranj.2021.247378.1448

نفیسه عابدی؛ لیلا کاشانی وحید؛ الهام حکیمی راد؛ مریم اساسه


بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال بیش فعالی کمبود توجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1400

10.22034/ceciranj.2022.297703.1571

سیمین حسینیان؛ رقیه نوری پور؛ اسماعیل سلیمانی؛ عباس عبداللهی؛ حسین ایلانلو


تاثیربسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر تنیدگی والدینی و سلامت روان والدین کودکان دارای اختلالات عصب – تحولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/ceciranj.2022.293979.1561

سحر گرانمایه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ مریم اکبری؛ کیوان کاکابرایی؛ امید مرادی


اثربخشی بازی درمانی تعامل‌محور به شیوه تراپلی بر کیفیت روابط دلبستگی با والد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/ceciranj.2022.309308.1601

الهه ذکایی؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی؛ بنفشه امیدوار


ویژگی های روان سنجی مقیاس انعطاف‏ ناپذیری رفتاری لکاوالیر درکودکان اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/ceciranj.2022.303994.1592

نفیسه خدادادی؛ احمد غضنفری؛ شهرام مشهدی زاده؛ طیبه شریفی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و توانمندی منش مادران کودکان مبتلا به ADHD شهرستان بوکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/ceciranj.2022.296943.1569

پریسا بایزیدی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ احمد علی پور


تاثیر آموزش مهارت‌های جرات‌ورزی بر خود‌پنداره‌‌تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری با احساس تعلق بالا و پایین به مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/ceciranj.2022.295938.1566

ابوالقاسم یعقوبی؛ سحر کولیوند؛ رسول کردنوقابی؛ خسرو رشید