دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اثربخشی آموزش گروهی مثبت نگری بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری معلمان زن دانش آموزان استثنائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مریم قاسمی حسین آبادی؛ طیبه زندی‌پور؛ سیمین حسینیان


2. مقایسه تاثیر آموزش ارتباط موثر والد و کودک با توانمندسازی شناختی بر بهبود عملکرد کودکان مبتلا به ADHD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

فاطمه نجفی؛ مهشید تجربه کار؛ حسن محمد طهرانی


3. اثربخشی توانبخشی روانی دوساهو بر بهبود مشکلات خواب کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

سارا نجاتی فر؛ مهدیه باباربیع


4. مدل یابی علی نشانه‌های نقص توجه/ بیش فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

زهرا سپهری نسب؛ سجاد بشر پور؛ سیف اله آقاجانی؛ نادر حاجلو


5. نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

انسیه بابایی؛ داود درویشی؛ معصومه یاراحمدی؛ طاهره گلستانی بخت


6. مقایسه اثربخشی نقاشی‌درمانی، گل‌درمانی و روش تلفیقی خانواده محور، کودک محور بر تنظیم هیجان کودکان بیش‌فعال_ نقص‌توجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

سالومه سخا؛ محمد مظفری؛ سیامک سامانی؛ سجاد امینی منش


7. تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مریم هاشمی بخشی


8. مقایسه خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان و خودنظم‌دهی تحصیلی در کودکان ADHD و عادی شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

علی شاکر؛ آیلار بهلولیان


9. مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر، یکپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود انعطاف‌پذیری ‌شناختی دانش‌‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

ستاره فیروزی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ سیاوش طالع پسند؛ مصطفی نوکنی


10. تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری در ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

آزاده اسمعیل‌زاده روزبهانی؛ ناصر بهروزی؛ مرتضی امیدیان؛ غلامحسین مکتبی


11. چالش های دانش آموزان دارای اختلال های یادگیری در حل مسائل کلامی بر پایه کارکرد حافظه فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مریم محسن پور؛ حمیده یزدی؛ مهناز اخوان تفتی


12. اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

معصومه حسین پور؛ زهره رئیسی؛ یوسف گرجی؛ اکرم دهقانی


13. بررسی اثربخشی برنامه آموزشی جهت‌یابی و حرکت بر بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان نابینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

نوشین کمالی؛ محمد عاشوری*


14. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شادکامی و اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

زهرا حیدری دارانی؛ غلامرضا منشئی


15. اثربخشی برنامه تربیت کودک اندیشمند بر ارتباط مادران با کودک آهسته گام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

علی مساح بوانی؛ سعید حسن زاده


16. تاثیر هنردرمانی خانواده‌محور بر حساسیت اضطرابی، نگرش‌های ناکارآمد و سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

فائزه جهان؛ الهام دانشمندی


17. شیوه‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مرضیه میردامادی؛ سعید حسن زاده؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ سمیرا وکیلی


18. بررسی تاثیر مداخله حافظه فعال دیداری فضایی بر عملکرد آینه نویسی کودکان پیش دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

فرزانه بیات شهبازی؛ علی اکبر ارجمندنیا


19. اثربخشی آموزش روش چند حسی فرنالد برافزایش عملکرد مولفه‌های خواندن دانش آموزان نارساخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مریم برارپور؛ سمیرا وکیلی؛ حسین کشاورز


20. مقایسه زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در کودکان مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی و ضرب آهنگ شناختی کند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

منصور بیرامی؛ محمد شادبافی؛ رقیه عبدالرحیم پور


21. اثربخشی درمان‌ تحولی دیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در درمان نارساخوانی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

عطیه کاوه؛ رمضان حسن زاده؛ بهرام میرزاییان


22. اثربخشی بسته آموزش قالی‌بافی با رویکرد مشارکتی بر عز‌‌ت‌نفس نوجوانان آهسته‌گام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

زهرا حامدی؛ لیلا کاشانی وحید؛ سمیرا وکیلی


23. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مهارت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

حسین واحدی؛ علی اقبالی؛ رسول رضایی؛ سمیه بخشی


24. اثربخشی توانمندسازی شناختی رفتاری مادران دارای کودک اتیسم بر بهبود تعامل با کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

ساجده ودودی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ مریم فکری


25. تاثیر برنامه راهنمای جمله فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

سالار فرامرزی؛ مهدیه کشمیرشکن؛ احمد عابدی


26. اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

نفیسه عابدی؛ لیلا کاشانی وحید؛ الهام حکیمی راد؛ مریم اساسه


27. اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند بر بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب کودکان آهسته گام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

فیروزه آخوندی یامچی؛ هانیه دواتگری اصل؛ نادر اسدی