تعداد مقالات: 187
178. بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندی زوجیت مادران و پدران کودکان خودمانده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 119-132

کاوه مقدم؛ پرویز شریفی درامدی؛ علی زاده محمدی؛ غلامعلی افروز


179. اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-98

راضیه نوری پور؛ سیمین حسینیان؛ سوگند قاسم زاده


181. اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-127

روح اله اکبری پور؛ افخم دانشفر


182. طراحی، ساخت و اثربخشی برنامۀ پویانمایی اجتماعی بر مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-122

فرشته یاقوتی؛ سعید حسن زاده؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ سوگند قاسم زاده


183. اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین باکودک آهسته گام

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 111-121

فاطمه طاهری؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز


187. مقایسه اثربخشی بازی درمانی انفرادی و گروهی بر تاب‌آوری در دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی.

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-13

الهه نایبی؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی