تعداد مقالات: 187
76. تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-53

عباس علی حسین خانزاده؛ ندا اسمی زاده؛ فائزه خداکرمی؛ الناز صفار حمیدی


77. الگوی شناسایی استعداد ریاضی بر اساس رویکرد ملاک‌های چندگانه در دانش‌آموزان تیزهوش و با‌استعداد

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-67

رومینا منانی؛ احمد عابدی؛ فریبرز درتاج؛ نورعلی فرخی


78. اثربخشی برنامه فرزندپروری بر اساس مدل بارکلی بر تعامل مادر و کودک با اختلال رفتاری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 177-188

احمد صابری راد؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


81. بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-49

جواد میرزائی؛ راضیه بابائی؛ لیلا علیزادگان مقدم؛ فریده محمودی؛ پروانه شقاقی


83. ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش آموزان آهسته گام پایه ششم دبستان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-54

گلایل شریفی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ سعید حسن زاده


84. مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 50-59

سعیده شاه حسینی تازیک؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ آزاده فروزانفر؛ نجمه ظاهری


85. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 42-51

فرزانه جباریان؛ منصوره حاج حسینی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


86. تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-55

سیمین بمانا؛ امیر قمرانی؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


87. اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-37

سیمین حسینیان؛ فریده حمیدی؛ فروغ خضرایی


88. مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 52-66

نرگس رحمانی؛ مریم ناظمی؛ مرجان حسنی راد؛ غلامعلی افروز


90. اثربخشی آموزش حل مسأله بر مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال رفتاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-64

کیوان کاکابرایی؛ شیرین امامی آل اقا


94. مقایسۀ سبک‌های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلال رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-67

فاطمه نصرتی؛ محمدرضا بیدکی؛ باقر غباری بناب؛ علی شریفی


98. مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-43

آمنه مرادی شکیب؛ سمانه قدم پور؛ مهدیه سقایی پورسیفی