تعداد مقالات: 167
76. مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 50-59

سعیده شاه حسینی تازیک؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ آزاده فروزانفر؛ نجمه ظاهری


77. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 42-51

فرزانه جباریان؛ منصوره حاج حسینی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


78. تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-55

سیمین بمانا؛ امیر قمرانی؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


79. اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-37

سیمین حسینیان؛ فریده حمیدی؛ فروغ خضرایی


80. مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 52-66

نرگس رحمانی؛ مریم ناظمی؛ مرجان حسنی راد؛ غلامعلی افروز


82. اثربخشی آموزش حل مسأله بر مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال رفتاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-64

کیوان کاکابرایی؛ شیرین امامی آل اقا


86. مقایسۀ سبک‌های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلال رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-67

فاطمه نصرتی؛ محمدرضا بیدکی؛ باقر غباری بناب؛ علی شریفی


88. مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-43

آمنه مرادی شکیب؛ سمانه قدم پور؛ مهدیه سقایی پورسیفی


91. اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-67

سعیده صادقی راد؛ محمد حاتمی؛ جعفر حسنی


93. رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 52-59

سیده سمیه جلیل ابکنار؛ محمد عاشوری


94. تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 55-65

ثمینه بهادری جهرمی؛ زهرا مهدی پور پیله رود؛ سعیده بهروز سرچشمه؛ فریده محمودی؛ المیرا اعزازی بجنوردی


95. تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 38-43

زهرا جعفری سرو جهانی؛ مجتبی امیری مجد؛ اصغر جعفری


97. رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 68-77

سیده سمیه جلیلی آبکنار؛ محمد عاشوری


99. بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-80

محمد عاشوری؛ سحر شجاعی؛ فاطمه فتاحیان