تعداد مقالات: 167
26. اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درخودمانده

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 9-15

محمدرضا تقوی‌زاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ غلامعلی افروز


27. طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-23

محمدپارسا عزیزی؛ غلامعلی افروز؛ سعید حسن زاده؛ باقر غباری بناب؛ علی اکبر ارجمندنیا


29. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 0-0

عبدالرحیم کسایی؛ مهدی خانبانی


30. بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 0-0

امیر قمرانی؛ احمد یار محمدیان؛ مریم صمدی؛ عبدالحسین شمسی؛ مریم احمدزاده


31. تأثیر بازی‌درمانی بر مهارت‌های حرکتی و یکپارچگی دیداری- حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 21-32

مونا رضایی؛ عبدالله قاسمی؛ علی کاشی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


34. طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-25

پریسا پدرام؛ سیده منور یزدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شقایق زهرایی


36. میزان اثربخشی آموزش والدینی بارکلی بر خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-27

ساناز یغمایی؛ مختار ملک پور؛ امیر قمرانی


37. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 6-15

ﺳﻌﯿﺪه ﺑﻬﺮوز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ؛ ﻣﺤﻤﺪ عاشوری؛ مجتبی انصاری شهیدی


38. اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 61-69

اکرم ملک زاده؛ المیرا اعزازی بجنوردی؛ آمنه شاهنده؛ حوریه وطن خواه؛ ثمینه بهادری جهرمی


42. مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 24-33

مرجان حسنی راد؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ فریبرز باقری


43. اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-38

مسعود قاسمی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ صدیقه سرابی


45. بررسی مقایسه‌ای وضعیت زیستی، اقتصادی- اجتماعی والدین و هوش کودکان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 24-36

نرگس زینعلی؛ غلامعلی افروز


47. اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی دختران نابینا

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 0-0

محمد قمری؛ مجتبی امیری مجد؛ الهه کهریزی


48. مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 0-0

ساناز اشکان؛ غلامعلی افروز؛ غلامرضا منشئی؛ هوشنگ طالبی؛ احمد فروغی ابری


49. مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-40

المیرا اعزازی بجنوردی؛ طاهره قزاقی؛ میثم رادفر؛ فاطمه شریفی؛ احمدعلی اسدپور


50. پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-46

سحر امین اشریعه؛ سنا رضایی؛ سولماز عیسی نژاد بوشهری؛ سمیرا شمس سیحانی؛ ثمینه بهادری جهرمی