تعداد مقالات: 187
26. ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-23

معصومه قاسمی؛ علی اکبر طاهایی؛ پروین جعفری


27. مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 16-25

جبار صالح؛ کیوان کاکابرایی؛ غلامعلی افروز؛ مسعود غلامعلی لواسانی


28. اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درخودمانده

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 9-15

محمدرضا تقوی‌زاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ غلامعلی افروز


29. طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-23

محمدپارسا عزیزی؛ غلامعلی افروز؛ سعید حسن زاده؛ باقر غباری بناب؛ علی اکبر ارجمندنیا


31. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 0-0

عبدالرحیم کسایی؛ مهدی خانبانی


32. بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 0-0

امیر قمرانی؛ احمد یار محمدیان؛ مریم صمدی؛ عبدالحسین شمسی؛ مریم احمدزاده


33. تأثیر بازی‌درمانی بر مهارت‌های حرکتی و یکپارچگی دیداری- حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 21-32

مونا رضایی؛ عبدالله قاسمی؛ علی کاشی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


36. طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-25

پریسا پدرام؛ سیده منور یزدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شقایق زهرایی


38. میزان اثربخشی آموزش والدینی بارکلی بر خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-27

ساناز یغمایی؛ مختار ملک پور؛ امیر قمرانی


39. تأثیر آموزش ریاضی از طریق برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری ریاضی و علاقه به ریاضی دانش‌آموزان دیرآموز

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 149-164

عباسعلی حسین خانزاده؛ شهربانو ابراهیمی؛ شیما حسینی؛ فائزه خداکرمی


40. اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 15-28

هاجر لطفعلی؛ منصوره حاج حسینی؛ یاسر مدنی


41. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 6-15

ﺳﻌﯿﺪه ﺑﻬﺮوز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ؛ ﻣﺤﻤﺪ عاشوری؛ مجتبی انصاری شهیدی


42. اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 61-69

اکرم ملک زاده؛ المیرا اعزازی بجنوردی؛ آمنه شاهنده؛ حوریه وطن خواه؛ ثمینه بهادری جهرمی


46. مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 24-33

مرجان حسنی راد؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ فریبرز باقری


47. اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-38

مسعود قاسمی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ صدیقه سرابی


49. بررسی مقایسه‌ای وضعیت زیستی، اقتصادی- اجتماعی والدین و هوش کودکان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 24-36

نرگس زینعلی؛ غلامعلی افروز