کلیدواژه‌ها = نارساخوانی
مقایسۀ حرکات چشم دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی

دوره 9، شماره 4، دی 1397، صفحه 29-40

10.22034/ceciranj.2018.91189

گلفام میرطاهری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی؛ وحید صادقی فیروزآبادی


ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 19-23

معصومه قاسمی؛ علی اکبر طاهایی؛ پروین جعفری