کلیدواژه‌ها = برنامۀ جامع حل مسئلۀ خلاق
آموزش برنامۀ جامع حل خلاق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 84-95

10.22034/ceciranj.2021.255396.1484

سیدسعید سجادی اناری؛ غلامعلی افروز؛ محسن شکوهی یکتا