کلیدواژه‌ها = سبک‌های دلبستگی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ سبک‌های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلال رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-67

فاطمه نصرتی؛ محمدرضا بیدکی؛ باقر غباری بناب؛ علی شریفی