کلیدواژه‌ها = حل‏مسأله خلّاقانه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش حل‌مسألۀ خلّاقانه بر رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان پسر تیزهوش

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 105-119

کریم نیکنام؛ باقر غباری بناب؛ سعید حسن زاده