کلیدواژه‌ها = ناگویی هیجانی
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 50-59

سعیده شاه حسینی تازیک؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ آزاده فروزانفر؛ نجمه ظاهری


3. مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 88-97

سعیده شاه حسینی تازیک؛ آزاده فروزانفر؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ نجمه طاهری