کلیدواژه‌ها = انگیزش پیشرفت منبع کنترل ویژگی های شخصیتی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 16-24

سیدجعفر میرحیدری؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی