کلیدواژه‌ها = اختلال هماهنگی رشدی
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-127

روح اله اکبری پور؛ افخم دانشفر؛ معصومه شجاعی