کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با آسیب شنوایی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 11-21

خدیجه فولادی؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری


4. اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 54-60

صدیقه حسین ابادی؛ مه سیما پور شهریاری؛ طیبه زندی پور