کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 3
2. اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 54-60

صدیقه حسین ابادی؛ مه سیما پور شهریاری؛ طیبه زندی پور