کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-98

داوود فتحی؛ سالار فرامرزی؛ زهرا افتخار صعادی؛ فرح نادری؛ یدالله زرگر


2. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 42-51

فرزانه جباریان؛ منصوره حاج حسینی؛ مسعود غلامعلی لواسانی