نویسنده = فاطمه صفرپور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 37-49

علی حسین زاده اسکوئی؛ فاطمه صفرپور؛ زهرا کمندلو؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ محمد صادق زمانی زارچی