نویسنده = حسین داوودی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه فرزندپروری بر اساس مدل بارکلی بر تعامل مادر و کودک با اختلال رفتاری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 177-188

احمد صابری راد؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی