نویسنده = محمد عطاری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 227-236

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ محمد عطاری؛ مجتبی مهدوی