نویسنده = تقی پور ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش و تمرین توجه بر توانایی املاءنویسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-49

افسانه تاجیک؛ تقی پور ابراهیم؛ سید علی حسینی المدنی