نویسنده = امیر قمرانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثربخشی برنامۀ شناختی سال‌های باور نکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان با اختلال رفتاری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-16

محمد عاشوری؛ زهرا احمدیان؛ امیر قمرانی


2. بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 0-0

امیر قمرانی؛ احمد یار محمدیان؛ مریم صمدی؛ عبدالحسین شمسی؛ مریم احمدزاده