نویسنده = مجتبی امیری مجد
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 38-43

زهرا جعفری سرو جهانی؛ مجتبی امیری مجد؛ اصغر جعفری


4. اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی دختران نابینا

دوره 5، شماره 1، بهار 1393

محمد قمری؛ مجتبی امیری مجد؛ الهه کهریزی