نویسنده = پروین جعفری
تعداد مقالات: 1
1. ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-23

معصومه قاسمی؛ علی اکبر طاهایی؛ پروین جعفری