نویسنده = فریده حمیدی
تعداد مقالات: 3
2. اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 107-118

غلامعلی افروز؛ علی اکبر اجمندنیا؛ فریده حمیدی؛ اعظم برهان


3. اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-37

سیمین حسینیان؛ فریده حمیدی؛ فروغ خضرایی